Ehitame ja hoiame turvalist ja usaldusväärset digiriiki.

Hoolitseme selle eest, et Eesti e-riik on toimiv, jätkusuutlik ja alati käeulatuses.

Riigi Infosüsteemis Ametis on kaks teenistust: riigi infosüsteemide ja küberturvalisuse oma.

RIA kontoris on kaasaegne töökeskkond ning pakub paindlikku töökorraldust (sh võimalust teha tööd kodukontoris)

https://www.ria.ee/