Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid ministeeriumi valitsemisala asutustele ning vastavalt kokkuleppele ka teistele asutustele.

RMIT pakub oma klientidele IT arendamise ja haldamise teenuseid kahes peamises suunas.

Töökohaga seotud teenused hõlmavad arvutitöökohta (lauaarvuti, süler, monitor) ning sellega seotud võrguteenuseid. Sellega kaasnevad kasutaja tavateenused nagu e-post, kalender, meililistid, võrguketas, failiserverid, printimisvõimalused, telefon, esitlustehnika jne.

Teine suund on äriteenuste ülalhoid ja arendamine – toetame oma klientide IT keskkondade toimimist põhimõttel, et RMIT on partneriks, kellele toetuda kogu teenuse elutsükli vältel.

Meie kontor asub Ülemiste Citys aadressil Lõõtsa 8 a.

https://www.rmit.ee/